00 days 00:00:00 x
7.7 FLASH SALE

โปรโมชั่น 7.7 Flash sale

66% OFF TODAY
7.7 Flash Sale : 2 วัน 1 คืน
Stock 74
แพคเกจนี้รวม
  ห้องพัก แพ 500ไร่ 1 คืน
  กิจกรรมนำเที่ยวพื้นฐานระหว่างล่องเรือ
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ประกันอุบัติเหตุ
  เรือนำเที่ยว ไป-กลับ
  อาหาร 2 มื้อ (เย็น+เช้า)
แพคเกจนี้ไม่รวม
  บริการรถ รับ-ส่ง สนามบิน
  ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
  อาหารเที่ยง
เริ่มต้นที่ ฿ 6,000
฿ 1,999 บาท


กิจกรรมนำเที่ยว
  ล่องเรือชมทัศนียภาพของทะเลสาบเชี่ยวหลาน
  ชมความมหัศจรรย์เขาสามเกลอ พร้อมเก็บภาพที่ระลึก
  ล่องเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า
  ชมความงดงาม ขุนเขาโอบล้อมผืนน้ำ กุ้ยหลินน้อย

เงื่อนไขแพคเกจ
ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7 %) แล้ว
กรณีเพิ่มผู้เดินทาง หลังจากช่วงโปรโมชั่น ชำระราคาปกติหน้าเว็บไซต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
กรณีเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดต่อเนื่องมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ท่าน/คืน
เปลี่ยนวันเข้าพักฟรีได้ไม่จำกัดครั้งแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 7 วัน
ราคาดังกล่าวเป็นลักษณะ join group
แพ 500ไร่ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย
งดนำอาหารเครื่องดื่มและสัตว์เลี้ยงเข้ารีสอร์ท
ระบุวันเข้าพักได้ทาง E-mail : [email protected] หรือ LINE Official ID : @rsvn500rai
Voucher นี้เป็นแบบไม่ระบุวันเข้าพัก สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ 7 ก.ค. - 30 พ.ย. 64

70% OFF TODAY
7.7 Flash Sale : 3 วัน 2 คืน
Stock 77
แพคเกจนี้รวม
  กิจกรรมนำเที่ยวพื้นฐานระหว่างล่องเรือ
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ประกันอุบัติเหตุ
  เรือนำเที่ยว ไป-กลับ
  ห้องพัก แพ 500ไร่ 2 คืน
  อาหาร 4 มื้อ (เย็น+เช้า+เย็น+เช้า)
  รับฟรี! Resort credit 1,000 บาท/ห้อง/คืน (ห้อง Family รับ X2)
แพคเกจนี้ไม่รวม
  บริการรถ รับ-ส่ง สนามบิน
  ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
  อาหารเที่ยง
เริ่มต้นที่ ฿ 11,000
฿ 3,998 บาท


กิจกรรมนำเที่ยว
  ล่องเรือชมทัศนียภาพของทะเลสาบเชี่ยวหลาน
  ชมความมหัศจรรย์เขาสามเกลอ พร้อมเก็บภาพที่ระลึก
  ล่องเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า
  ชมความงดงาม ขุนเขาโอบล้อมผืนน้ำ กุ้ยหลินน้อย

เงื่อนไขแพคเกจ
ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
ราคาดังกล่าวรวม Service Charge 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7 %) แล้ว
กรณีเพิ่มผู้เดินทาง หลังจากช่วงโปรโมชั่น ชำระราคาปกติหน้าเว็บไซต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
กรณีเดินทางวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ วันหยุดต่อเนื่องมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ท่าน/คืน
เปลี่ยนวันเข้าพักฟรีได้ไม่จำกัดครั้งแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 7 วัน
ราคาดังกล่าวเป็นลักษณะ join group
แพ 500ไร่ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่าย
งดนำอาหารเครื่องดื่มและสัตว์เลี้ยงเข้ารีสอร์ท
ระบุวันเข้าพักได้ทาง E-mail : [email protected] หรือ LINE Official ID : @rsvn500rai
Voucher นี้เป็นแบบไม่ระบุวันเข้าพัก สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ 7 ก.ค. - 30 พ.ย. 64

75% OFF TODAY
7.7 Flash Sale : 4 วัน 3 คืน
Stock 77
แพคเกจนี้รวม
  กิจกรรมนำเที่ยวพื้นฐานระหว่างล่องเรือ
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ประกันอุบัติเหตุ
  เรือนำเที่ยว ไป-กลับ
  ห้องพัก แพ 500ไร่ 3 คืน
  อาหาร 6 มื้อ (เย็น+เช้า ในแต่ละวัน)
  รับฟรี! Resort credit 1,000 บาท/ห้อง/คืน (ห้อง Family รับ X2)
แพคเกจนี้ไม่รวม
  บริการรถ รับ-ส่ง สนามบิน
  ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
  อาหารเที่ยง
เริ่มต้นที่ ฿ 16,000
฿ 5,997 บาท


กิจกรรมนำเที่ยว
  ล่องเรือชมทัศนียภาพของทะเลสาบเชี่ยวหลาน
  ชมความมหัศจรรย์เขาสามเกลอ พร้อมเก็บภาพที่ระลึก
  ล่องเรือดูนก-ชมหมอกยามเช้า
  ชมความงดงาม ขุนเขาโอบล้อมผืนน้ำ กุ้ยหลินน้อย

เงื่อนไขแพคเกจ